El passat divendres es va signar entre Fundació NouXamfrà i Fundació La Caixa el conveni del Programa INCORPORA per aquest any.

És un programa per a la integració laboral de col•lectius en dificultats, que fomenta la responsabilitat social a les empreses per transmetre el valor que té donar feina a col·lectius desafavorits i que, conjuntament amb les entitats socials adherides, genera més oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària a través de la xarxa de tècnics d’inserció laboral.