Moltes gràcies CIN Valentine per la vostre aportació, que ens facilita realitzar una activitat de millora a les instal·lacions del nostre centre formatiu.
Els vostres gestos ens ajuden a fer el camí!