Com ser una Empresa Amiga de GrupXamfrà?

Col·labora en els nostres projectes socials fent una donació.

MÉS INFORMACIÓ

Compra productes i serveis al CET o fes un enclavament laboral.

MÉS INFORMACIÓ

Contracta persones
amb
discapacitat.

MÉS INFORMACIÓ

Desenvolupa un projecte de Voluntariat Corporatiu.

MÉS INFORMACIÓ

Què aporta a la teva empresa?

La satisfacció de col·laborar en el projecte i la missió de GrupXamfrà

L’augment de la implicació i motivació dels treballadors

Un major vincle entre empresa i treballadors amb el reforç de la cultura d’empresa

El desenvolupament de la vostra RSC

La millora de la vostra reputació davant de clients i de la societat

La desgravació per col·laborar econòmicament amb aquest tipus d’associacions

Voluntariat Corporatiu

El voluntariat corporatiu té com a objectiu mobilitzar als empleats de l’empresa i implicar-los en projectes de GrupXamfrà o d’altres que millorin les condicions de vida de la comunitat on són presents. Es duen a terme de manera conjunta amb els usuaris de l’entitat i aporten resultats positius a la plantilla i a l’empresa participant, tot millorant la cohesió d’equip, la motivació, el clima laboral. Així mateix, beneficien la imatge de l’empresa i fidelitzen els treballadors, aspectes que, finalment, es traslladen als clients. Més informació a rsc@fundacioixamfra.cat