Amb una aportació puntual o periòdica, ajudes a persones amb capacitats diferents a dur a terme els seus somnis i el seus projectes de vida. El teu ajut, per petit que sigui, és molt valuós.

Fundació NouXamfrà forma part de les entitats regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.

Pots fer una donació omplint el següent formulari i enviant-lo a administracio@fundacioxamfra.cat o bé entregant-la directament a:

GrupXamfrà
c/Riera Pahissa, 44
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona

FORMULARI PER A PARTICULARS
FORMULARI PER A EMPRESES

La teva generositat desgrava

Ser solidari té molt valor. Totes les donacions que facis al llarg de l’any són deduïbles fins un 75% a la teva propera declaració de renda.

Persones Físiques (IRPF)

  • Pots deduir el 75% dels primers 150€ + el 30% de la resta.
  • Pots deduir el 75% dels primers 150€ + el 35% de la resta quan en aquest exercici i en els dos anteriors hagis donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Persones Jurídiques (IS)

  • Podeu deduir el 35% del total de la donació o el 40% quan en aquest exercici i en els dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Amb el límit del 10% de la base liquidable

Aprofita els avantatges fiscals i destina la quantitat que Hisenda et retorna per a augmentar el teu donatiu a GrupXamfrà

“Generositat, hàbit de donar i entendre als altres.”

ES31 2100 0072 6901 0380 3311