A NouXamfrà treballem per aconseguir el màxim nivell d’autonomia de les persones amb diversitat funcional. La nostra voluntat és oferir-los els recursos necessaris en els àmbits de la formació, el treball, l’habitatge i el lleure, així com orientar i donar suport a les seves famílies.

NouXamfrà englova les actuacions i serveis de dues entitats privades:

Fundació NouXamfrà i Fundació Xamfrà-Sant Miquel.

Ambdues han consolidat la seva trajectòria i tasca social a Catalunya

especialment dins l’àrea d’influència

del Baix Llobregat, Anoia, Penedès, Garraf i Barcelonès.

Visió

Esdevenir un punt de referència per a les persones amb discapacitat intel·lectual i per a les seves famílies al llarg de tota la vida.

Missió

Promoure actuacions, activitats i serveis que tinguin per finalitat la solució de necessitats bàsiques, el foment de la formació́ i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Valors

A NouXamfrà els valors que ens guien són: la solidaritat, el respecte a les persones, el compromís, la perseverança, l’esforç, la il·lusió i la millora contínua.

Història

La història de GrupXamfrà comença l’any 1972, gràcies a la iniciativa d’un grup de pares i mares de nens amb necessitats educatives especials. Amb l’assessorament d’un equip de professionals liderats pel Dr. Josep Toro i la Dra. Wilma Penzo de la Institució Galton de Psiquiatria Infantil, vam crear l’Escola Xamfrà, a Sant Just Desvern. El centre tenia com a finalitat aportar una resposta educativa adequada, estimulant i individualitzada segons les característiques de cada nen.

Dos anys desprès, de la mà del Dr. Ajurriaguerra, per tal d’aprofundir en altres experiències, vam visitar els serveis que s’havien desenvolupat al cantó de Ginebra (Suïssa) per atendre aquest col·lectiu en les diferents etapes de la vida. I més endavant, a Brussel·les, vam conèixer el que s’estava fent a Bèlgica en matèria de formació professional.

Des dels inicis, la nostra entitat ha buscat els serveis i les solucions que requereix cada edat. Per això, l’any 1982 vam crear l’Escola de Formació Professional Adaptada, amb les branques de Jardineria, Confecció i Fusteria. Teníem la confiança que, gràcies a l’aprenentatge d’un ofici, els alumnes estan més preparats i se’ls obren més opcions de feina.

Als anys 80 comencem un treball de contacte amb empreses per a la inserció en el món laboral extern. D’aquí sorgeix una col·laboració amb la Fundació Gaspar de Portolà per a la creació d’un Centre Especial de Treball. I coincideix també amb l’inici del Servei d’Itineraris laborals, dedicat a la recerca de llocs de treball i al seguiment de la persona contractada a l’empresa ordinària. Més tard crearíem el nostre propi Centre Especial de Treball.

El desig de continuar aprenent i de conèixer de prop com es treballa en altres països, ens va conduir a participar en el Programa Europeu  Sòcrates Comenius. Mitjançant aquest projecte vam col·laborar durant dues dècades amb escoles d’Alemanya, Irlanda, Dinamarca, Anglaterra i Turquia.

L’any 1999 creem la Fundació Xamfrà-Sant Miquel, sota el paraigües de la qual es va iniciar el Servei d’Habitatge, amb dos pisos tutelats al centre de Barcelona, i el Servei de Lleure. L’any 2007, dins dels actes de celebració del 35è aniversari de l’Entitat, es va presentar el Club Esportiu i social Xamfrà a la Jornada Esportiva i Social.

Fins el dia d’avui hem treballat en una línia de creixement contingut. Hem guanyat concursos de jardineria, hem aconseguit bons clients, nous enclavaments laborals… Tot això ens ha permès augmentar el nombre de treballadors del CET. També hem pogut atendre cada cop més persones necessitades d’habitatge amb suport.

L’any 2010 estrenem la remodelació de l’edifici Sant Miquel de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb l’autorització per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a poder impartir dues modalitats més de Formació Professional Inicial: Cuina i Hostaleria.

L’any 2012 celebrem el 40è aniversari de l’Entitat amb diversos actes i novetats. A més, continuem la nostra relació amb Europa amb la coordinació i participació a un Programa Erasmus Plus, centrat en treballar les emocions, mitjançant el qual realitzem un intercanvi d’alumnes amb altres escoles de França i Itàlia.

I volem seguir creixent…

PATRONAT + EQUIP + ORGANIGRAMA
COL·LABORADORS