Principals Col·laboradors institucionals

Contractes i subvencions

 • SIOAS / Serveis Integrals d’Orientació,
  Acompanyament i Suport a la inserció de
  persones amb discapacitat o trastorn
  de la salut mental (Fundació NouXamfrà)
 • 50% del Salari Mínim Interprofessional (Fundació NouXamfrà)
 • USAP / Unitat de Suport a l’Activitat Professional (Fundació NouXamfrà)
 • Suport a la Pròpia Llar (Fundació Xamfrà Sant Miquel)

Contractes i subvencions

 • Concert educatiu: unitats, alumnes i dotació de plantilla.

Altres col·laboradors institucionals

Col·laboradors (empreses o entitats)

Clients (empreses o entitats)

Empreses o entitats inseridores

Empreses o entitats que faciliten pràctiques

Altres col·laboracions

Som membres de