La Fundació NouXamfrà de Sant Feliu de Llobregat ha començat una campanya per fer front a les despeses i pèrdues provocades per la pandèmia de la Covid-19.

La Fundació NouXamfrà treballa per a que persones amb capacitats diferents puguin dur a terme els seus somnis i els seus projectes de vida.
Per això, tira endavant un projecte educatiu del Centre Xamfrà amb el Taller Sant Miquel de Formació professional que es desenvolupa en tres àrees d’intervenció: àrea laboral, àrea de formació general i àrea transversal.

Es tracta d’un programa educatiu individual per a cada alumne, on es fa un treball personal o en grups reduïts i de caire pràctic. Les famílies són un element fonamental dins l’engranatge del Grup Xamfrà, i s’aposta per mantenir una comunicació constant i de doble via per avançar plegats en la seva tasca.

Així doncs, la Fundació NouXamfrà té un Centre Especial de Treball que té com a objectiu donar ocupació a persones amb altres capacitats per afavorir la seva integració social i laboral.

Amb l’arribada de la pandèmia com a totes les empreses, centres i oficines, han hagut d’adquirir el material necessari per a la seguretat dels treballadors i treballadores i la contenció de la pandèmia i augmentar el servei de neteja i desinfecció.

A part d’això, han patit un ERTO de 82 persones que ha provocat una disminució important dels ingressos del Centre Especial de Treball.
Ens ho explicava avui a l’estudi de Ràdio Desvern Immaculada Pericas, presidenta de la Fundació.

Un altre tema que també els ha afectat directament és el fet d’haver de fer les classes a l’Escola de Formació Professional de manera virtual. Pericas assenyalava que molts dels nois i noies només podien connectar-se via mòbil ja que, o bé no disposaven d’ordinador a casa, o aquest era utilitzat i compartit per pares o mares que feien teletreball i germans o germanes que estudiaven també de manera virtual.

Assenyalava que amb aquest futur incert, han demanat ajuda perquè cal anar informatitzant-se en la major manera possible.

La campanya accepta donacions ja sigui de manera puntual, o de manera més fixa a través de donacions mensuals o anuals. Per a poder-les fer s’ha d’accedir a l’instagram o a la pàgina web de la Fundació NouXamfrà.

Font: Ràdio Desvern