El taller de confecció de la Fundació NouXamfrà ha confeccionat 100 estoles pel Vaticà.

Gràcies Miss Francesca per confiar un any més aquesta feina al CET!