L’estoc amb la col·laboració de Fundació NouXamfrà, dona oportunitats laborals als nois i noies formats al Programa de Formació i Inserció de la branca de “Fusteria” de l’Escola Taller – Sant Miquel, de la Fundació NouXamfrà.

#Inserciólaboral #capacitatsdiferents #PFIFusteria.