Del 14 al 25 de maig al Centre Xamfrà. Horari atenció al públic

MATINS de dilluns a divendres de 10:00 a 12:30h

TARDES de dilluns a dijous de 15:00 a 17:30

Oferta:

PFI Comerç i atenció al públic
PFI Cuina
PFI Treballs de fusteria instal·lació de mobles
PFI Establiments hotelers
PFI Vivers i jardins
IFE Vendes i atenció al públic