L’Ajuntament de Sant Feliu posa en marxa el Projecte Educatiu de Ciutat, que ha de permetre al conjunt de la ciutadania, participar en la definició de les polítiques educatives locals i contribuir a la construcció d’un model de ciutat on l’educació és clau. Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va més enllà de l’escola. El projecte educatiu de ciutat permet planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació de la ciutadania, elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Desde Fundacio NouXamfrà ens hem volgut sumar a la iniciativa i esperem poder ajudar en aquest model de ciutat on l’educació té un paper tant important.