Les famílies sou un element fonamental dins l’engranatge de GrupXamfrà. Amb vosaltres mantenim una comunicació constant i de doble via.

Junts posem en comú experiències i observacions que ens permeten avançar plegats en la nostra tasca envers les persones que atenem.

A cadascun dels serveis de GrupXamfrà hi teniu una persona de referència. La seva tasca és atendre-us i acompanyar-vos en tot el procés: des que sol·liciteu una plaça pel vostre fill i durant tota la vostra estada amb nosaltres.

Seguiment del vostre familiar

Periòdicament duem a terme entrevistes de seguiment i avaluació dels professionals de referència de cada persona amb la seva família. Aquest intercanvi constant d’informació amb vosaltres, ens permet actualitzar i millorar contínuament el Projecte Individual del vostre familiar.

Formació per a les famílies

Us oferim formació per a vosaltres a través de l’Escola de Famílies, que vol ser l’àmbit on aprendre a millorar cada dia en front la responsabilitat que tenim. També és un lloc on podem compartir amb vosaltres la nostra experiència i coneixement en aspectes relacionats amb la vida adulta, com la sexualitat, els drets d’incapacitació, hàbits, etc.

Assessoria

Us facilitem informació per si necessiteu acollir-vos al Protocol de derivació a centres d’atenció diürna implementat des del Departament d’Ensenyament i Benestar Social, per aquells alumnes que amb 21 anys acaben la seva etapa educativa.

Us fem propostes de lleure adequades a les necessitats, capacitats i gustos personals dels familiars.

Us assessorem pel que fa a prestacions: ajuts, subvencions o prestacions que podeu rebre en funció de la situació particular de cadascú.

I també us informarem sobre processos d’incapacitació, tuteles o curateles.

El Consell Escolar

És l’òrgan de participació col·legiat al Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel, com a Centre d’Educació Especial. (Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació. Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius)

Les famílies hi sou representades juntament amb els altres col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, en l’educació i en la formació dels nois i noies del Centre.

Els membres del Consell Escolar són elegits per a un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.