El projecte educatiu es desenvolupa en tres àrees d’intervenció que s’engloben dins

l’Acció Tutorial:


Àrea Laboral

Treballem els mòduls formatius a cada taller per l’assoliment de competències professionals.

 • PFI (Programes de Formació i Inserció)
 • IFE ( Itineraris Formatius Específics)

S’inclouen pràctiques en centres de treball.


Àrea Formació General

Treballem les competències instrumentals bàsiques de forma funcional.

Enfoquem l’aprenentatge a l’autonomia, la vida quotidiana i els interessos de l’alumnat acompanyant-los a l’etapa de la vida adulta.


Àrea Transversal

Realitzem activitats dirigides al creixement personal, el procés maduratiu cap al món adult i l’autogestió emocional. Les activitats complementàries són:

PFI – Programes de Formació i Inserció

Fundació Xamfrà
 • Operacions auxiliars en el punt de venda.
 • Preparació de comandes.
 • Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà.
 • Atenció bàsica al client.
 • Operacions auxiliars d’emmagatzematge.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Operacions bàsiques d’ aprovisionament, pre-elaboració i conservació culinàries.
 • Ajuda en l’elaboració culinària, elaboració i presentació de preparacions senzilles.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Arranjament d’habitacions i zones comunes en allotjaments.
 • Realització d’activitats de planxat i arranjament de roba pròpies d’establiments d’allotjaments.
 • Assistència en el servei d’aliments i begudes.
 • Operacions bàsiques d’aprovisionament, preparació i presentació de begudes senzilles i menjars ràpids.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Mecanització de fusta i derivats.
 • Ajustament i embalatge de mobles i elements de fusteria.
 • Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble.
 • Preparació dels equips i dels mitjans d’aplicació.
 • Aplicació de productes d’acabat superficial amb mitjans mecànic-manuals en fusteria i moble.
 • Condicionament de la superfície per a l’aplicació del producte final i control de l’assecatge en productes de fusteria i moble.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
 • Operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
 • Operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
 • Formació pràctica en empreses.

IFE – Itineraris Formatius Específics

Fundació Xamfrà
 • Tècniques Bàsiques de Marxandatge
 • Atenció al Client
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes
 • Treballs de Reprografia
 • Formació en Centres de Treball
Fundació Xamfrà

Les famílies i l’escola compartim la tasca d’educar. Les famílies del centre lideren Xamfamílies: espais i moments de trobada per compartir, tot creixent i abordant les inquietuds que van sorgint.

“Cada ser humà té una combinació única d’intel·ligència. Aquest és el desafiament educatiu fonamental”

Howard Gardner