Projecte educatiu del Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel

El projecte educatiu de centre es desenvolupa en tres àrees d’intervenció:
àrea laboral, àrea de formació general i àrea transversal.

El programa educatiu és individual per cada alumne. Es fa un treball personal o en grups reduïts i de caire pràctic. S’acompanya de tutories que també son individuals o de grup.

La formació es basa en valors humans, socials i laborals.

L’alumne és l’eix d’una tasca que compta amb la implicació de les famílies, els professionals i altres agents socials que també intervenen en el seu procés de maduració.

La nostra metodologia se centra en la globalitat de la persona. Tenim en compte les seves habilitats, capacitats, interessos i necessitats, el seu entorn familiar i social i les seves vivències. Volem acompanyar de la forma més efectiva el procés de creixement i formació dels alumnes.

Valorem i acompanyem a l’alumne en les seves pràctiques al món laboral.

Ens coordinem amb altres professionals.

VEURE VÍDEO DEL CENTRE FP

El projecte educatiu es desenvolupa en tres àrees:

Àrea Laboral

Mòduls formatius per l’assoliment de competències professionals en els perfils professionals d’auxiliar de:

 • Comerç
 • Cuina
 • Establiments Hotelers
 • Fusteria
 • Jardineria

Inclouen pràctiques en centres de treball

Àrea Formació General

Treballem per Projectes amb l’objectiu de funcionalitzar les competències instrumentals bàsiques. Enfoc a la vida quotidiana i als interessos dels alumnes.

Àrea Transversal

Activitats dirigides al creixement personal, el procés maduratiu cap al mon adult i l’autogestió emocional.
Projecte internacional: Erasmus+ página web

ACCIÓ TUTORIAL

Perfils Professionals

Fundació Xamfrà
 • Mecanització de fusta i derivats.
 • Ajustament i embalatge de mobles i elements de fusteria.
 • Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble.
 • Preparació dels equips i dels mitjans d’aplicació.
 • Aplicació de productes d’acabat superficial amb mitjans mecànic-manuals en fusteria i moble.
 • Condicionament de la superfície per a l’aplicació del producte final i control de l’assecatge en productes de fusteria i moble.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
 • Operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
 • Operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Operacions auxiliars en el punt de venda.
 • Preparació de comandes.
 • Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà.
 • Atenció bàsica al client.
 • Operacions auxiliars d’emmagatzematge.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Operacions bàsiques d’ aprovisionament, pre-elaboració i conservació culinàries.
 • Ajuda en l’elaboració culinària, elaboració i presentació de preparacions senzilles.
 • Formació pràctica en empreses.
Fundació Xamfrà
 • Arranjament d’habitacions i zones comunes en allotjaments.
 • Realització d’activitats de planxat i arranjament de roba pròpies d’establiments d’allotjaments.
 • Assistència en el servei d’aliments i begudes.
 • Operacions bàsiques d’aprovisionament, preparació i presentació de begudes senzilles i menjars ràpids.
 • Formació pràctica en empreses.

“Cada ser humà té una combinació única d’intel·ligència. Aquest és el desafiament educatiu fonamental”

Howard Gardner

El nostre equip humà està format per cinc mestres de taller, tres mestres d’educació especial i la directora del centre.