El servei d’habitatge de GrupXamfrà ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual una alternativa a la vida en família.

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

“Jo sóc el que sóc, un individu únic i diferent”

Charles Chaplin

Els acompanyem en el procés de tria i acomodació a una residència temporal o permanent, on poden realitzar una vida autònoma i prendre decisions que afecten el seu dia a dia. D’aquesta manera fomentem la seva autonomia i reforcem la seva seguretat personal i afectiva.

Mitjançant la Fundació Xamfrà-Sant Miquel, gestionem aquest servei amb la supervisió i acreditació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El nostre equip de professionals, ofereix una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats particulars de cada usuari. Això fa possible que l’emancipació de les persones que atenem es desenvolupi de forma adequada i saludable per a una millor qualitat de vida.