El Centre Especial de Treball (CET) és una organització empresarial que opera en un entorn productiu i assegura treball remunerat a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A més, els facilita un servei de suport personal i social (USAP), que és desenvolupat per un equip dins del Servei Social d’Integració Laboral. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat laboral i al món de l’empresa.

En el cas que no fos possible, és possible l’exoneració aplicant mesures alternatives com la contractació de serveis o compra de productes a un Centre Especial de Treball, i, tanmateix, donar suport als projectes de la Fundació NouXamfrà.