El Servei d’Itineraris Laborals de GrupXamfrà té com a missió oferir el suport necessari a les persones amb discapacitat intel·lectual en situació d’atur, per tal que puguin incorporar-se al món del treball.

Prestem formació, orientació laboral, treball amb suport i assessorament a empreses.

Amb el suport de:

Formació i suport a la persona

Prospecció i assessorament a empreses

El nostre equip humà està format per una pedagoga, que és la cap de servei, i dues psicòlogues.

Els altres serveis d’Inserció Laboral