Amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) acompanyem els treballadors en el seu recorregut laboral, tot tractant d’estimular i potenciar les seves habilitats, per tal que s’hi sentin a gust i millori la seva qualitat de vida.

Objectius

Treballem i acompanyem la correcta integració del treballador amb discapacitat intel·lectual a l’entorn laboral. Així mateix promovem la millora de les seves capacitats i competències, tant laborals com personals, i oferim orientació i recursos a les famílies.

Funcions de l’USAP

Elaborem per cada treballador el seu Programa Individual d’Integració (P.I.In), tot procurant de potenciar les seves capacitats, amb un seguiment i avaluacions periòdiques. Millorem les activitats d’ajustament laboral, social i personal i preparem les activitats de formació que es duran a terme durant tot l’any, tot vetllant per a que les relacions humanes generades a l’entorn del lloc de treball i les externes siguin les millors per cadascú.

“Tots som genis. Però si jutges un peix per la seva habilitat de trepar arbres, viurà tota la seva vida pensant que és un inútil”

Albert Einstein

Els altres serveis d’Inserció Laboral