Complir la Llei General de la Discapacitat o les Mesures Alternatives pot ser quelcom senzill. Demaneu-nos informació i us assessorem per triar l’opció que més us convingui.

Fem que la integració de la discapacitat aporti un valor afegit al vostre negoci!

Compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD)

Fundació Xamfrà

La Llei General de la Discapacitat (LGD), antiga Lismi, estableix que tant les empreses públiques com privades han de contractar un nombre de persones amb discapacitat no inferior al 2% de la seva plantilla.

Si no poden portar a terme la contractació, tenen l’opció d’acollir-se a Mesures Alternatives de caràcter excepcional (Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril):

 • Dur a terme un contracte de prestació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET). El CET de GrupXamfrà posa a disposició de les empreses serveis de qualitat que els ajudaran a complir amb la Llei: jardineria, confecció, manipulats, càterings, fusteria… Més informació
 • Donació o acció de patrocini a una entitat que tingui com a objectiu social la formació professional, la inserció laboral i la creació de llocs de treball a favor de les persones amb discapacitat. Més informació
 • Constitució d’un enclavament laboral. Més informació

Per aquelles empreses que decideixen acomplir la Llei General de la Discapacitat o crear un enclavament laboral existeixen una sèrie d’incentius i bonificacions al seu abast. Més informació

Mesures Alternatives

Vols calcular com complir la LGD o les Mesures Alternatives?

Per als càlculs, intervé l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), índex creat pel Reial decret 3/2004 de 25 de juny i que s’actualitza cada any per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’IPREM anual a 12 pagues és 6.390,13 euros i a 14 pagues és 7.455,14 euros.

Per cada Mesura Alternativa existeixen una sèrie de quantitats que s’han de complir per cada treballador no contractat directament en plantilla:

En el cas d’optar per un Centre Especial de Treball, l’import anual de contractació ha de ser, almenys, tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples anual (IPREM) per treballador amb discapacitat no contractat.

Per a l’any 2017 són 22.365,42 euros (tres vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).

En el cas de les donacions o activitats de patrocini, aquestes han de correspondre a l’1,5 l’IPREM anual per cada treballador amb diversitat funcional no contractat.

Per a l’any 2017 són 11.182,71 euros (1,5 vegades l’IPREM de 7.455,14 euros).

Inserció laboral

La contractació de persones amb discapacitat suma a la teva empresa i al teu equip de treball.
Ajudem a gestionar íntegrament la contractació laboral de persones amb discapacitat.

Com ho fem?

 • El nostre equip de professionals us ajuda a detectar les tasques o responsabilitats que una persona amb discapacitat intel·lectual podria cobrir a la vostra organització.
 • Estudiem amb vosaltres possibles adaptacions de llocs de treball en funció de les possibilitats reals dels futurs treballadors.
 • Un cop identificat el lloc de treball, fem una DLT (Descripció de Lloc de Treball) per a concretar amb detall els deures i obligacions que s’esperen del treballador.
 • Els nostre equip, amb el vostre consens, fa el procés de selecció per a trobar la persona adient pel lloc de treball definit.
 • Us facilitem aquella persona que encaixa millor amb el perfil que necessiteu i treballem l’entorn per tal que el nou treballador desenvolupi millor les seves competències i funcions.
 • Us acompanyem a en el pla d’acollida del nou treballador.
 • Treballem els primers dies coneixements i actituds amb el treballador per a desenvolupar el lloc.
 • Treballem l’adaptació de la persona al lloc i a l’entorn de treball.
 • Fem seguiment de les pràctiques laborals que realitzen els treballadors.
 • Mantenim una relació permanent i continuada amb la persona contractada i l’empresa. Això ens permet avaluar i garantir el desenvolupament del procés per millorar-ne els resultats.

Avantatges de contractar persones amb discapacitat

Millora el clima laboral, canvia l’actitud dels treballadors i elimina molts prejudicis cap al col·lectiu de persones amb discapacitat (PAD)

Augmenta el rendiment dels equips de treball ja que el compartir tasques amb PAD és una experiència d’aprenentatge mutu

Millora la reputació corporativa

Aporta incentius i bonificacions fiscals
veure bonificacions

Preferència en l’adjudicació de contractes del sector públic

Contacta’ns