Coneixent els serveis de la Biblioteca de Sant Feliu. Els alumnes Xamfrà dels programes de formació professional IFE i PFI, triant i remenant.